• امکان برگزاری مسابقات و آزمون ها از طریق پیام کوتاه
  • امکان دریافت SMS در سیستم انتقادات و پیشنهادات
  • امکان نظرسنجی و آمارگیری ازطریق پیام کوتاه
  • امکان دریافت SMS وپاسخگویی خودکار به SMS های دریافتی
  • سامانه نوبت دهی ( ویژه پزشکان ، وکلا ...)
  • امکان ارسالSMS با نام و نام خانوادگی مخاطبین
  • و ....